Archive for Category: Niet gecategoriseerd

Heeft uw bedrijf al een RI&E?

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de arbowet genoemd middel ter bevordering van veiligheid en gezondheid van werknemers. Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werknemers.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van...

Lees meer