BHV Ontruimen

Ontruimen voor de BHV

Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening

 

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor Bedrijfshulpverleners die als onderdeel van de taak van de Bedrijfshulpverlening een gidsfunctie en/of reddingsfunctie hebben. Hierbij kan gedacht worden aan de Bedrijfshulpverleners die werken in collegegebouwen, gerechtgebouwen, politiebureaus, huizen van bewaring, TBS-, jeugd- en rijkswerk- inrichtingen, militaire strafgevangenis, psychiatrische ziekenhuizen en verpleeginrichtingen,  in ziekenhuizen, industriegebouwen e.d.

 

Toelating
De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma ‘Basisopleiding Bedrijfshulpverlener’.

De cursist heeft vrijstelling van de Basisopleiding BHV wanneer het een in company maatwerktraining betreft

De cursisten dient een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.

Doelstelling
• Op efficiënte maar bovenal veilige wijze het gebouw te ontruimen en veilig te stellen.

De cursist:

  • Kent het gebouw en de infrastructuur.
  • Kent de inhoud van het ontruimingsplan.
  • Weet welke hulpmiddelen aanwezig zijn m.b.t. ontruimen
  • Kan met behoud van eigen veiligheid een persoon redden (snelle redding) met de beschikbare en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen

Inhoud van de training
De module Ontruimen  voor de Bedrijfshulpverlener van het NIBHV (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) gaat in op diverse aspecten, technieken en richtlijnen voor het ontruimen van gebouwen en of bouwdelen  , zonder daarbij in te gaan op de specifieke procedures die in bedrijven gelden voor het uitvoeren van de taken (redding en gidsfunctie). In de opleiding zullen die procedures echter zeker aan bod komen en getraind worden. De combinatie van theorie en praktijk heeft als doel de bedrijfshulpverlener  veilig en verantwoord te laten optreden tijdens een ontruiming.

Documentatie
Het cursusboek Brand en Ontruimen van het NIBHV   /  Hand outs van de theoretische achtergrond. (niet voor ontruimingsoefeningen)

Examinering
Als beide examenonderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deel­nemer het certificaat BHV Adembescherming, dat één jaar geldig is.

Oefenen is een wettelijke verplichting: het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen.

Safety Company Drenthe BV zorgt voor een tijdige herhaal­oproep

( Voor ontruimen op de locatie in de vorm van ontruimingsoefening, geen examen en of diploma, alleen bewijs van deelname aan de hand van presentielijst.)

Een draaiboek en een evaluatieverslag behoren standaard tot de ontruimingsoefeningen.

Opleidingsplaats
In company

Aantal deelnemers
Minimaal 4 en maximaal 12 personen per docent.

Tijdsplanning
4- tot  8 uur inclusief examen.  Bij ontruimingsoefeningen op locatie, minimum tijdsduur van 1 dagdeel.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte.

Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken.

Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Mogelijke wijzigingen
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden