Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening

 

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie.

Toelating
De opleiding kent geen formele begineisen.

De cursisten dienen een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.

Doelstelling
De deelnemer heeft na het volgen van deze opleiding kennis van:

  • het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RIE;
  • het samenwerken met en adviseren aan de Ondernemingsraad, de Personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers;
  • het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

Examinering
Het examen Preventiemedewerker omvat zowel een theoretisch gedeelte.

Als het examenonderdeel met voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deel­nemer het diploma Preventiemedewerker van NIBHV dat één jaar geldig is.

Opleidingsplaats
In company

Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 8 personen per docent.

Tijdsplanning
8 uur inclusief examen.

In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte.

Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken.

Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Mogelijke wijzigingen
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden