BHV Petrochemie

BHV Petrochemie

Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening

 

Doelgroep
De cursus BHV in de petrochemische industrie is speciaal ontwikkeld voor de petrochemische industrie en is bedoeld voor operators die een taak hebben in de bedrijfshulpverlening.
De operator leert om in een korte tijdsperiode direct na het ontstaan van een ongeval, brand of lekkage op te treden.
De eigen veiligheid, de procedures van de BHV-organisatie, adembescherming, persoonlijke bescherming, bronbestrijding en de samenwerking met de (bedrijfs)brandweer spelen in de cursus een belangrijke rol.

In de onderdelen ‘Adembescherming/Persoonlijke bescherming’ en ‘Bronbestrijding’ komt de benodigde theorie en praktijk aan de orde.

Toelating
De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma ‘Basisopleiding Bedrijfshulpverlener’.

De cursist heeft vrijstelling van de Basisopleiding BHV wanneer het een in company maatwerktraining betreft

De cursist is medisch geschikt om een ademluchtmasker te dragen en te werken onder overdruk, hiertoe kan de cursist een geldige verklaring van een arts overleggen.

De cursisten dient een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.

Doelstelling
De cursus bestaat uit 2 onderdelen en heeft de volgende doelstellingen:

1 Adembescherming/ Persoonlijke bescherming
2 Bronbestrijding

De deelnemer:

  • Kent de betekenis van de arbeidsomstandigheden voor de werknemer en werkgever.
  • Kan veilig gebruik maken van beschikbare persoonlijke en adembeschermingsmiddelen.
  • Kan met behoud van eigen veiligheid een persoon in veiligheid brengen met de beschikbare en de juiste persoonlijke en adembeschermingsmiddelen.
  • Kan de gevaren en risico’s inschatten van een ongeval, beginnende brand of lekkage in een industriële omgeving met betrekking tot zijn eigenveiligheid.
  • Kan een beginnende brand bestrijden in een industriële omgeving.
  • Kan een beginnende lekkage verhelpen of stabiliseren.
  • Kan de juiste alarmeringsprocedures toepassen.
  • Kent zijn afgebakende rol binnen de samenwerking met relevante hulpdiensten.

Inhoud van de training
Deel 1 Algemeen:
• Organisatie en basisprocedure
• De Arbeidsomstandighedenwet
• Gevaarlijke stoffen

Deel 2  Adembescherming en persoonlijke bescherming:
• De ademhaling
• Adembescherming
• Persoonlijke beschermingmiddelen

Deel 3  Bronbestrijding:
• Gevaren in de industriële omgeving
• Brandbestrijding
• Dichten van lekkages
• Aanpak van grotere incidenten

Deel 4 Maatwerk bedrijfsspecifiek:

  • Tevens bestaat er de mogelijkheid om extra nadruk te leggen op de aspecten die van belang zijn voor bedrijfsspecifieke zaken en veiligheidsprocedures.

Hierbij kunt u denken aan:
– Aan en uitkleed procdure voor chemie / splash-pak .
– Assisteren gaspakdrager,
– Verrichten van metingen EX-OX-TOX,
– Werken op hoogte of in besloten ruimten.

Examinering
Het examen omvat zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte.

Als beide examenonderdelen met een voldoende resultaat worden afgesloten, ontvangt de deel­nemer het certificaat BHV Petrochemie, dat één jaar geldig is.

Oefenen is een wettelijke verplichting: het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een onderdeel te herhalen.

Safety Company Drenthe BV zorgt voor een tijdige herhaal­oproep

Opleidingsplaats
Wij maken bij voorkeur gebruik van de faciliteiten van BON-Holding te Wijster voor de opleiding BHV Petrochemie

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 personen per docent.

Tijdsplanning
24 tot 32 uur inclusief examen.

Bij minder personen kan de tijdsduur worden verkort.

In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte.

Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken.

Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Mogelijke wijzigingen
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden