Beheerder BMI

Beheerder brandmeldinstallatie

Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening

 

Doelgroep
Deze  opleiding is bestemd voor medewerkers die door de werkgever zijn aangewezen als beheerder van de brandmeldinstallatie (BMI).

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654. Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.
Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een de beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

Toelating
Aan deze opleiding worden geen toelatingseisen gesteld. De cursisten dienen een normale fysieke conditie te hebben om deel te kunnen nemen en de Nederlandse taal te beheersen.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding kan en weet de medewerker :

  • NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen.
    Brandmeldinstallaties, Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen.
  • NEN 2654-1 Beheer, controle en het onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties.

Inhoud van de opleiding
In de cursus wordt ingegaan op het  beheer van de brandmeldinstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden

Onder meer:

  • Brandmeldinstallaties en de rol van de beheerder
  • Brandmeldinstallaties, techniek en activiteiten
  • Beheer, controle en onderhoud door de beheerder

Tevens bestaat er de mogelijkheid om extra nadruk te leggen op de aspecten die van belang zijn voor bedrijfsspecifieke zaken en veiligheidsprocedures.

Examinering
Het examen van Beheerder brandmeldinstallatie (O.P.) bestaat uit een theorie-examen met 25 meerkeuzevragen en een projectopdracht. De examinator stelt uit een totaal van 17 projectopdrachten voor iedere kandidaat een opdracht samen. Deze opdracht bestaat uit 7 deelopdrachten die door de kandidaten in het eigen bedrijf moeten worden uitgevoerd.
Bij voldoende resultaat van alle onderdelen ontvangt de cursist een diploma

Opleidingsplaats
In company

Aantal deelnemers
Minimaal 2 en maximaal 12 personen per docent.

Tijdsplanning
De cursus duurt 2 dagdelen. In de periode tussen de lesdagen dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken

In overleg is maatwerk mogelijk qua cursus uren en dagen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn terug te vinden in de offerte.

Prijzen zijn exclusief leer-, les- en hulpmiddelen, lunch daar waar nodig en warme dranken.

Inlichtingen
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Mogelijke wijzigingen
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden